Avís Legal

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de "Medicina Estètica i Antiaging - Dra. Imma Andreu Bruguera", amb adreça al C/ Guayaquil,35-37, 1º 2ª - 08401 Granollers.

La finalitat del tractament de les dades serà la de realitzar els serveis contractats de posar a la disposició de tercers informació sobre les activitats del centre i la possibilitat de contactar amb el centre per sol·licitar informació addicional i suposa una AUTORITZACIÓ expressa de l'interessat. Vostè té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que preveu la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça de correu electrònic email.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, pel que la seva no emplenament suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior.


Tractaments facials

Rejovenir el cutis, atenuar les arrugues, eliminar les taques, recuperar la tersura i tonicitat, lluminositat i inclús realçar algunes parts del rostre com llavis, pòmuls...

+ informació

Tractaments corporals

Dietes personalitzades, millora i prevenció de la cel·lulitis i la flacciditat, esclerosi vascular, fotodepilació, rejoveniment de coll, escot, mans...


+ informació


avís legal | contacte | disseny web
Medicina Estètica i Antiaging - Dra. Imma Andreu Bruguera | Tel.:93 861 48 77